balbal
Büyüt
Bir balbal 

Sözlükte "balbal" ne demek?

1. Eski türklerde mezar başına ya da kurgan çevresine dikilen, kimilerinde yazı ve işaretler bulunan tek parça uzunca taş.
2. Beyaz yuvarlak taneli bir üzüm türü.